1978 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 3-1978 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Hellum, Bjørn Røe og Gerhard Mosebach. Forside: Realfagsbygget i Bergen. Foto: ABC-foto.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 65 Texas! Christian Norberg-Schulz
  • 70 Realfagsbygget i Bergen Harald Ramm Østgaard
  • 76 Aust-Agder fylkeshus Harald Ramm Østgaard
  • 82 På leit etter ei kollektiv form Svein Hatløy
  • 88 Universitetet i Oslo, preklinisk medisins nybygg Erik Hultberg, Jan Resen, Rinar Throne-Holst, Marcin Boguslawski
  • 94 Andrew Wyeth og tingene Christian Norberg-Schulz