1978 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Hus for musikk

Kan en tenke seg en vakrere oppgage enn å tegne hus for musikk? Som et stort instrument skal huset klinge, og stemme oss til den tonende opplevelse. I denne utgaven av byggekunst presenteres Oslo konserthus og Grieghallen i Bergen.

Redaktør for nr. 5-1978 var Christian Norberg-Schulz. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Block Hellum, Bjørn Røe og Gerhard Mosebach.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 129 Hus for musikk
 • 130 Oslo konserthus Gösta Åbergh
 • 132 Grieghallen i Bergen Svein Hatløy
 • 142 Enebolig i Ekebergveien Dag Rognlien
 • 144 Husbankfinansierte tvillinghus Wenche Elisabeth Selmer
 • 146 Enebolig med fotoatelier Wenche Elisabeth Selmer
 • 150 Fire nye prosjekter Peter C. Pran
 • 155 Filerates arkitekturtraktat Arne Gunnarsjaa
 • 158 Farveoppfattelse i menneskelagde omgivelser Alv Morten Jølle
 • a44 Risør-huset - moderne bygningskultur Thomas Thiis-Evensen
 • a46 Stav og laft i Norge Gunnar Bugge og Christian Norberg-Schulz
 • a48 Renessansens torskanske genius Arne Gunnarsjaa
 • a50 Gjensyn med Nürnberg Christian Norberg-Schulz