1978 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Om å bo og bygge

Christian Norberg-Schulz siste utgave som redaktør for Byggekunst etter femten års virke.

Redaktør for nr. 6-1978 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Hellum, Bjørn Røe og Gerhard Mosebach. Forside: Skådalen skole. Foto: Teigen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 161 Om å bo og bygge Christian Norberg-Schulz
  • 166 Skådalen skole Sverre Fehn
  • 174 Minihus Terje Moe
  • 177 The Arch Henry Moore
  • 178 Nes stavkirke Håkon Christie
  • 181 Øyeblikkets kunst Marianne Gunnarsjaa
  • 184 Frilustsrestaurant på Eidsvols plass Kjell Lund og Nils Slaatto
  • 188 Wenches hus Jan Digerud og Jon Lundberg
  • 191 Jans hus i huset Jan Digerud og Jon Lundberg