1979 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byfornyelse

Dette nummeret av Byggekunst er viet et uhåndterlig tema — byfornyelse. Det har ikke pretensjoner om å gi noen oversikt over problemene, men snarere å trekke frem aspekter og fysisk planlegging. 

Redaktør for nr. 1-1979 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Hellum, Gerhard Mosebach og Bjørn Røe.

På omslaget: En collage av professor, arkitekt Nils Ols Lund i Århus, med tittel "Den oppløste by". Den rommer mye av byfornyelsen utfordrende spennvidde, fra visjon og poesi til trangbodd gråhet, forsøpling og politimakt.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 2 Skårer kapell, Lørenskog Aksel Fronth
 • 4 Fra Scaft til Delft. Om bytrafikkens utvikling Sven Erik Svendsen
 • 5 Norsek arebiederboliger 1: Øvre verket, Ulefoss Tore Brantenberg
 • 12 Byggekunst 60år
 • 13 Byfornyelse i sentrum Peter Butenschøn
 • 14 Byense hjerte Sigrun Kaul
 • 18 Møtestedet Anne Louse Gjesdal Christiansen
 • 20 Myten om den grønne by Christian Norberg-Schulz
 • 23 Risør: To hus i gammel by Erik Anker og Andreas Hølaas
 • 30 Sjøgata i Mosjøen Knut Erik Larsen og Dag Nilsen
 • 37 Byfornyelse i Norden
 • 32 DANMARK
 • 32 Det er handlingen vi venter på Aren Gaardmand
 • 34 Garvegården, Kaysergården, Nybodergården og Christiania
 • 37 SVERIGE
 • 37 ... för det er väl viktigare att ta hand om levande? Eva Eriksson
 • 40 Gives demokrati genom stadsförnyelse? Boris Schönbeck
 • 42 Haga — en bydel i Gøteborg
 • 44 FINLAND
 • 44 All planlegging er egentlig replanlegging Egil Nordin
 • 50 NORGE
 • 50 Boligfornyelsen — kan den gjenomføres? Truls Thorenfeldt
 • 53 Oslo: Rasering og gjenbruk Petter Borgen og Lars Haukeland
 • 56 Bilder fra Stsvanger Lars Erik Jaatun
 • 57 Rodeløkka i Oslo Kjell Borgen og Ragnvald Bing Lorentzen
 • 58 Fritznerbakken i Sarpsborg Ranghild og Truls Thorenfeldt
 • 63 Markveien 56c, Grünerløkka i Oslo Ragnhild og Truls Thorenfeldt
 • 66 Henrik Ibsensgate 10, Skien Hans Jørgen Vik
 • 71 Hvor gikk konene da vannposten ble lagt i rør? Trond Skejstad
 • 73 Bysentret forandrer anskikt Sigmund Asmervik
 • 76 Prosjekter
 • 86 Litteratur