1979 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Sykehus

Tema og oppleg for heftet er kommet i stand på anmodning fra UIAs Public Health Group i forbindelse med The Twenty-First International Hospital Congress som avholdes i Oslo i juni. Katalogen i heftet er utarbeidet i samråd med arrangøren, Den Norske Sykehusforening, delvis med offentlig støtte og god hjelp av arkitektene MNLA Bjørn Egner, Jacob W. Nordan og Kjell Castberg Voss.

Redaktør for nr. 3-1979 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Red.sek: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Hellum, Gerhard Mosebach og Bjørn Røe.

På omslaget: Dr. Gundersens anatomi II (1977) av Håkon Bleken.