1979 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Store bygg

Byggekunst presenterer i dette nummeret byggeoppgaver som ruver i landskapet. Tre markante hus trekkes frem. De er viktige, om ikke annet fordi de er store og i sentrum for offentlig virksomhet. Byggekunst forsøker i dette nummeret føre inn en ny type stoff, kritikk. De tre byggene som presenteres gis en faglig vurdering av kollegaer.

Jernbanen er en av landets største og mest innflytelsesrike byggherrer. Stasjons-arkitekturen i det forrige århundre var institusjonsbygging som innvarslet dyptgripende endringer i samfunnet. Stasjonene var budbringere for en moderne stat, de åpnet landet opp og bandt det sammen. De var derfor ofte heroiske, overveldende og nytenkende i sin utrykksform. I vårt århundre har jernbanen mistet mye av denne revolusjonære glansen. 

Redaktør for nr. 5-1979 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Hellum, Gerhard Mosebach og Bjørn Røe.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 308 Norske arbeiderboliger 3: Gamle Berger, Svelvik Sven Erik Svendsen
 • 313 Store bygg Peter Butenschøn
 • 314 Universitetsenteret, Dragvoll Henning Larsens Tegnestue
 • 324 Politihuset, Oslo Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A/S
 • 334 Statoil, Stavanger AROS A/S
 • 343 Jernbanearkitektur
 • 344 Stasjonen - Jernbanens ansikt Eivind Hartmann og Øistein Mangset
 • 353 Hager i NSB Sverre K. Steine
 • 354 En gigantisk stjerne med stråler av jernbaneskinner... Arne Henriksen
 • 358 Drammen stasjon NSB - Arkitektkontoret
 • 360 Sentralstasjonen Engh og Seip
 • 366 Design i NSB Odd Thorsen
 • 369 Revy
 • 372 Litteratur
 • 376 Summary