1979 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Småhus og byggeskikk

Redaktør for nr. 6-1979 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Hellum, Gerhard Mosebach og Bjørn Røe.

Illustrasjon på omslaget laget for Byggekunst av Hans Normann Dahl.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 382 Norske arbeiderboliger 4: "La´mo´n" i Trondheim Knur Einar Larsen
 • 387 Småhus og byggeskikk Tore Bratenberg
 • 388 Om å være arkitekt på et lite sted Tarald Lundevall
 • 391 To småhusgrender på Sørlandet Carl V. Duus, Terje Thorstensen og Arne Egeberg
 • 393 Byggeskikk = prosess + produkt Didrik Hvoslef-Eide
 • 394 Hillarhaugen bustadsfeldt, Litlabø, Stord Arnold Holmedal og Arild Wåge
 • 396 Oksval III-IV, Nesodden Nils Alm Rosland og Seppo Heinonen
 • 400 Egeninsats. Tette småhus Sven Erik Svendsen
 • 401 Systemprosjekteting og brukermedvirkning Erling A. Johansen
 • 403 Løkkenhavna Alex Christiansen
 • 404 Sjetten revisited Erik Hultberg
 • 406 Byggeskikk - mening for menigmann? Johan Refsum
 • 409 Leco-huset Mette og Morten Molden
 • 411 Hus i Norge - norske hus? Per Kartvedt
 • 416 Arkitekt i ferdighusjungelen Per Kartvedt
 • 416 Ringebuhus Berent Am Moe og Rolf Terjesen
 • 418 Ringebuhus Johan Refsum og Birger Heyerdahl
 • 420 Øreåsen, felt K, Rygge Arkitim v/ Per Torp Ildahl
 • 422 Profil 3: Odd Brochmann Tore Bratenberg
 • 426 Revy
 • 428 Leon Krier - byen og kulturen Piotr Choynowski
 • 433 Litteratur
 • 436 Summary
 • 437 Årsregister 1979