1980 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Fra Rjukan til Statfjord

Redaktør for nr. 1-1980 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug, Bente Hellum. Omslaget: En vakker dag av Henry Bardal, 1979.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 5 Fra Rjukan til Statfjord Peter Butenschøn
 • 6 Olje - Nordsjøen
 • 8 Ekofisk-byen: Langt fra folkeskikken Peter Butenschøn
 • 10 Samfunn på stylter Tone Lindheim
 • 12 Ekofisk som arkitektur Peter Butenschøn
 • 16 Petrokjemi Bamble
 • 17 Norsk Hydro, Rafnes Geir Grung
 • 20 Norpolefin, Rønningen Astrup og Hellern
 • 24 Olje og menneskene bak Karl G. Høyer
 • 25 Rjukan
 • 26 En industriby blir til Stig Andersen
 • 36 Norske arbeiderboliger 5: "Sing-Sing" - storgårdskvartalet på Rjukan Stig Andersen
 • 39 Ove Bang på Rjukan Didrik Hvoslef-Eide
 • 40 Bygge på vannet - idéer og prosjekter
 • 46 Arkitektur som teknikk Nils-Ole Lund
 • 47 Industri som estetikk Ketil Kiran
 • 48 Bostaden som fabrikk Claes Caldenby
 • 50 Revy
 • 56 Summary