1980 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Kunst og arkitektur

Redaktør for nr. 2-1980 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug, Bente Hellum. Omslaget: Ole Nesvik

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 63 Kunst og arkitektur Tore Brantenberg
 • 64 Kunstens plass i arkitekturen Bruno Lundstrøm
 • 66 Furuset T-banestasjon Pål Hougen
 • 69 Laboratoriebygget, Ullevål sykehus Odd-Kjeld Østbye, Trygve Kleven og Øyvind Almaas
 • 70 Politiskolen Kjell Lund og Nils Slaatto
 • 72 Om farge og kunst i politiskolens nybygg Halvdan Ljøsne
 • 74 Utsmykning av politiskolen - kritikk Magne Malmanger
 • 75 Snarøya kirke Per Hovdenakk
 • 76 Bergen Bank Per-Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen
 • 80 Bergen bank - kritikk Peter Butenschøn
 • 82 Karlsplatz, Resselpark i Wien Sven-Ingvar Anderssen, Odd Brochmann og Peter Brogaard
 • 84 Brev fra Telemark Sven Poulsson
 • 86 Profil 4: Lucien Kroll Joe Holyoak
 • 91 Revy: Utsmykning av politihuset Fredrik A. S. Torp
 • 92 Plasstypene og jernbanetorvet Thomas Thiis-Evensen
 • 94 Gjeld senter, Drammen NBBLs arkitektkontor
 • 95 Litteratur
 • 98 Ateliertilbygg på Nesodden Arne Eggen
 • 99 Utsmykning for blinde Magnar Øverbø
 • 104 Summary