1980 - nr. 3-4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Funksjonalismen

Redaktør for nr. 3-4-1980 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug, Bente Hellum. Omslaget: Komposisjon, Charlotte Wankel, 1927.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 111 Funksjonalismen Sven Erik Svendsen
 • 112 Norsk funksjonalisme
 • 113 Funksjonalismen i Norge Christian Norberg-Schulz
 • 128 Funksjonalismens gledestrålense smil... Ingeborg Glambek
 • 131 Plan 1933-36 Ketil Moe
 • 134 Funksjonalismens gjennombrudd Jens Dunker
 • 136 1930 Bernt Heiberg
 • 138 Arven fra funksjonalismen Per Kartvedt
 • 140 Summary
 • 144 Nestlé-Findus Kjell Lund og Nils Slaatto
 • 148 Fløistad belysning Hans P. Madsø
 • 151 Opdal samvirkelag NKLs arkitektkontor
 • 154 Profil 5: Edvard Heiberg Sven Erik Svendsen
 • 158 Revy. To understasjoner for Oslo lysverker Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen
 • 163 To studentoppgaver fra NTH Melgården Kjell Kosberg
 • 165 Konserthus Bente Kleven, Bård Rane og Knut Viken
 • 167 Litteratur
 • 176 Summary