1980 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Finnmark

Redaktør for nr. 5-1980 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug, Bente Hellum. Omslaget: Finnmark i fem årstider, Arvid Sveen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 179 Fra gjenreising til nyreising Peter Butenschøn
 • 180 B.S.R. 1940 - 45 - en dokumentasjon
 • 192 Finnmark bygger Peter Butenschøn
 • 194 Fotocollage Arvid Sveen
 • 204 Arkitektkonkurransen om hustyper Sven Erik Svendsen
 • 206 Komsa skole, Alta Prøsch og Sunde
 • 209 Arkitektkontor og bolig, Alta Atelier 2
 • 210 Skarsvåg skole Atelier 2
 • 212 Levajok fjellstue Borgen og Bing Lorentzen, Vadsø
 • 218 Hammerfest S-lag Borgen og Bing Lorentzen, Vadsø
 • 220 Ravdojok helseheim, Karasjok Kirsti Knudsen
 • 221 Byggeskikk på vidda Tore Brantenberg
 • 222 Revy: Finnmark
 • 227 Byker - en blødere by? Jan Gehl, Lars Gemzøe, Steen Holmgren
 • 232 Revy
 • 240 Summary