1980 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Island

Redaktør for nr. 6-1980 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug, Bente Hellum. Omslaget: Vinterlandskap, Sverrir Haraldsson.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 243 Island i våre hjerter Tore Brantenberg
 • 244 Planlegging i Island Hrafn Hallgrimsson
 • 246 Islandsk byggeskikk Hjörleifur Stéfansson
 • 251 Fryseriet Isbjørnen AS Garðar Halldórsson og Ingimundur Sveinsson
 • 252 Skálholt skole Manfred Vilhjálmsson og Þorvaldur S. Þorvaldsson
 • 255 Dalbraut pleiehjem Guðmundur Kr. Guðmundsson og Ólafur Sigurdsson
 • 258 Dalvik apotek Jón Haraldsson
 • 259 Bybolig Hróbjartur Hróbjartsson
 • 260 Dverghamar tett-lav Hrafnkell Thorlacius
 • 263 Byfornyelse på Vestmannaeyar Elin og Carmen Cormeil
 • 266 Kristiansand forlkebibliotek. Christianssands billedgalleri og kunstforening Arkitektkontoret 4B
 • 272 Biblioteket i Kristiansand - kritikk Gunnar Knutsen og Jan Inge Lindeberg
 • 274 Norske arbeiderboliger 6: Frysja i Oslo Peter Butehschøn
 • 281 Revy
 • 290 Summary
 • 291 Úrdráttur