1981 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Skolebygg

Redaktør for nr. 1-1981 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Forsiden er laget av Gro Folkan til Rommen skole.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 3 Skolen for livet Tore Brantenberg
 • 4 Mønsterplan-vennlige skolebygg Torvald Slettebø
 • 5 Tanker om skoleplanlegging Egil Mørck
 • 6 Et bedre skolemiljø Birgit Cold Brantenberg
 • 10 Dalgård spesialskole, Trondheim Arkiplan v/ Einar Myklebust
 • 15 Dalgård spesialskole - kritikk Birgit Cold Brantenberg
 • 16 Rolland barneskole, Sævdalsmyra, Bergen Anne og Jostein Molden
 • 21 Rolland barneskole - kritikk Birgit Cold Brantenberg
 • 22 Stovner videregående skole, Oslo Hjørdis Egner
 • 27 Stovner videregående skole - kritikk Birgit Cold Brantenberg
 • 28 Nesbru videregående skole Egil Mørcks Arkitektkontor
 • 33 Nesbru videregående skole - kritikk Birgit Cold Brantenberg
 • 34 Blystadlia skole, Elgen barneskole, Rælingen Alex Christiansen
 • 37 Torshov skole, Oslo Fosse og Aasen
 • 42 Tromsø universitetet John Kristoffersen Arkitekturkontor
 • 47 Revy
 • 54 Debatt
 • 59 Litteratur
 • 63 Summary