1981 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Alternativ teknologi

Redaktør for nr. 2-1981 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Harald N. Røstvik var gjesteredaktør for denne utgaven.  Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Forsiden er laget av Ole Nesvik.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 67 Alternativ teknologi Harald N. Røstvik
 • 68 Alternativ energi - hvorfor og hvordan? Chris Butters
 • 72 Energi - arkitekturens fjerde dimensjon Harald N. Røstvik
 • 77 Solenergi-prinsipper og systemer Dag Borgen, Per onsen og Espen Dahl
 • 81 Tekniske anlegg Ragnar Fjoran og Carl-Georg Opaker
 • 84 Dobbeltskallbygninger Johannes Gunnarshaug
 • 87 Alternativ energiteknologi - inntrykk fra USA Øyvind Aschehoug
 • 90 Nasjonal og internasjonal solenergiforskning Fritjof Salvesen
 • 92 Indre østfold meieri Meierienes bygningskontor
 • 94 Solhus i Askim, Gøteborg Christer Nordstrøm
 • 96 Lavenergiboliger på Heimdal SINTEF
 • 98 HB-hus på Nesodden Didrik Hvoslef-Eide
 • 99 Tre prosjekter Harald N. Røstvik
 • 100 Solhus på Selsbakk Jakobsen og Holter
 • 102 Revy
 • 111 Summary