1981 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Byens landskap

Dette nummer av Byggekunst er utarbeidet sammen med gjesteredaktør Tone Lindheim og Trygve Sundt. Det markerer samtidig at Byggekunst blir organ også for norske landskapsarkitekter og at en medarbeider for landskapsstoff går inn i redaksjonen. 

Redaktør for nr. 3-1981 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Gjesteredaktør Tone Lindheim og Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Marianne Gunnarsjaa. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum.

Omslaget er laget av Nils-Ole Lund

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 117 Byens rom, byens landskap Peter Butenschøn
 • 122 Boliger på Bjølsen, Oslo Asplan-prosjekt
 • 124 Forretninger i Storgata, Lillehammer Atelier 4 AS
 • 126 Bank i Munkegata, Trondheim Lien og Risan
 • 127 Teater i Oslo Arkitektkontoret 4B
 • 128 Hotell i Ålesund Vestplan A/S
 • 128 Kontor i Bergen Myklebust og Skogen
 • 129 Byens landskap
 • 130 Barken i byen Magne Bruun
 • 131 Grønne lunger Trygve Sundt
 • 132 Gater for fotfolk Ola Bettum
 • 134 Gågate i Fredrikstad Sveinung Skjold
 • 137 Gatetun i oslo Alf Sebastiansen
 • 138 Teatherplassen i Oslo Lund og Slaatto
 • 140 Gågaderne der snublende... Jan Gehl
 • 144 Gågate i Bødø Bodø kommune
 • 145 Kiosken i bybildet Peter Butenschøn
 • 151 Kiosken som arbeidsplass Tone Lindheim
 • 152 Familiekroken på Kampen Rolf Terjesen
 • 154 Byforbedring Joe Holyoak
 • 160 Revy
 • 172 Summary