1981 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Den gode by

Redaktør for nr. 7-1981 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn og Svend Erik Svendsen. Landskapsmedarbeider: Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Bjørg Weltzien. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Omslaget: fotografi av Lars Andreas Larssen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 313 Den gode by Peter Butenschøn
  • 316 Hvis du bare kunne bringe utopien nærmere...
  • 326 Bygg og bo i science fiction Gunnar H. Christiansen
  • 329 80-åras bolig - utopi og realitet Tore Brantenberg
  • 332 Fremover er bakover Sigmund Asmervik
  • 333 Oslo Gordon Cullen
  • 342 Revy
  • 348 Summary