1982 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Norden

Redaktør for nr. 1-1982 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn (permisjon), Ketil Kiran og Svend Erik Svendsen. Landskapsmedarbeider: Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Omslaget: Utsnitt av Carta Marina av Olaus Magnus, Venezia 1539.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 3 Norden Sven Erik Svendsen
  • 4 Den finska horisonten Kirmo Mikkola
  • 12 Svensk arkitektur i 80-talet Olof Hultin
  • 16 Dansk byggeri just nu Poul Erik Skriver
  • 21 Nordic impressions Peter Cook
  • 27 Skibotn kurssenter Høgenhaug, Sagsveen og Thronæs
  • 31 Sentrumsbygg i Kristiansand Egil Nordin
  • 37 Revy
  • 39 Summary