1982 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Arneberg og Poulsson 100år

Redaktør for nr. 2-1982 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn (permisjon), Ketil Kiran og Svend Erik Svendsen. Landskapsmedarbeider: Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Omslaget: Rådhuset i Oslo.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 44 Revy
 • 49 Arneberg og Poulsson 100 år Elisabeth Seip
 • 50 National realisme - romantisk internationalisme Nils Ole Lund
 • 56 Arne og Poulsson - et dobbeltmonarki i norsk romantisk arkitektur Ulf Grønvold
 • 62 Utvalgte verker
 • 86 Restauretinger og arbeider med historisk bebyggelse Jens Christian Eldal
 • 92 Oslo-guide og vita
 • 93 Samlede verker
 • 96 Summary
 • 97 Revy