1982 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Tema: Eliassen og Lambertz-Nilssen

Redaktør for nr. 3-1982 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn (permisjon), Ketil Kiran og Svend Erik Svendsen. Landskapsmedarbeider: Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 103 Trond og Billy Ketil Kiran
 • 104 Eliassen og Lambertz-Nilssen Rangvald Bing Lorentzen
 • 109 Utførte bygg, konkurranser og prosjekter
 • 110 Garasje- og serviceanlegg for Oslo Lysverk
 • 116 Morellveien Barnehage, Asker
 • 124 To helseinstitusjoner på Hedmark
 • 126 Stange alders- og helsesenter
 • 134 Løten helsetun
 • 138 To helseinstitusjoner på Hedmark, bebyggelse og landskap Trygve Sundt
 • 146 Litteratur
 • 147 Summary
 • 148 Bygg - reis deg 1982