1982 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Tema: Museer

Redaktør for nr. 4-1982 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn (permisjon), Ketil Kiran og Svend Erik Svendsen. Landskapsmedarbeider: Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Forsiden: Østenfor sol vestenfor måne, Sidsel Westbø.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 154 Industrianlegg i Lier Trygve Sundt
 • 156 Diplomoppgave ved AHO høsten 81 Randi Fredriksen og Berit Solbrækken
 • 160 Museumsbygg - mer enn hus Øystein Frøiland
 • 164 Fiskerimuseet i Bergen Petter Bogen og Lars Haukeland
 • 165 Fragmenter av et museum og to utstillinger Sverre Fehn
 • 173 Lågdalsmuseet Ljøterud og Ødegård
 • 178 Tromsø kunstforening Wilhelmsens arkitektkontor
 • 180 Sigdal og Eggedal bygdemuseum Bjart Mohr
 • 182 Teatermuseet i Oslo Per Olaf Fjeld og Jan Knoop
 • 185 Hermetikkmuseet i Stavanger Helge Schelderup
 • 188 Sjøbruksmuseet i Sogn og Fjordane Svein Hatløy
 • 193 Revy
 • 196 Summary