1982 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bevaring og restaurering

Redaktør for nr. 5-1982 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn (permisjon), Ketil Kiran og Svend Erik Svendsen. Landskapsmedarbeider: Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Forsiden: Stengsel IX, Dag Skedsmo

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 199 Bevaring og restaurering Ketil Kiran
 • 200 Nye hus i eldre miljøer Hans Jacob Hansteen
 • 204 Bryggehotellet i Bergen Øivind Maurseth
 • 210 Holmenkollen park hotell Fosse og Aasen
 • 216 Holmenkollen park hotell SAS royal hotell Peter Butenschøn
 • 219 Kulturlandskapet Vidar Asheim
 • 220 Heidalsprosjektet Jan Feste
 • 224 Karlander-byggene, Fredrikstad Arntzen og Solheim
 • 226 Klassisk tegl i Fredrikstad Ulf Grønvold
 • 227 Norsk Folk, Skien F. S. Platou
 • 228 Med ryggen mot omgivelsene Reidar Aasen
 • 228 Nybygg i Marken Anna og Jostein Molden
 • 230 Huset på Kampen Alf Bastiansen
 • 241 Litteratur
 • 243 Summary