1982 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Tema: 80-årenes bolig

Redaktør for nr. 6-1982 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn (permisjon), Ketil Kiran og Svend Erik Svendsen. Landskapsmedarbeider: Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Forsiden: utsnitt av "Byen udenfor murene", Nils Ole Lund.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 247 Leder Tore Brantenberg
 • 250 Hallagerbakken, Holmlia Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslawski
 • 258 Vieåsen, Førde Claus og Jon Lindsrøm
 • 262 Solvarmehus, Heimdal Johannes Gunnarshaug
 • 268 Dansk havekunst Knud Lund-Sørensen
 • 270 Lezione Bolognese Tore Brantenberg
 • 274 Den kollektive nødvendigheten Øystein Monsen, Nina Søyland og Trond Kanstad
 • 278 Bybygging - gjenvinning av byen? Svein Tønsager
 • 282 Byboliger, Rudolf Nilsens plass Studentoppgave fra AHO
 • 286 Integrasjon og medvirkning Eurostruct-prisen 1982 til Frankrike
 • 290 Profil 7: Ralph Erskine Sven Erik Svendsen
 • 295 Revy
 • 299 Litteratur
 • 304 Summary