1982 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Tema: Norge i utlandet

Redaktør for nr. 7-1982 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn (permisjon), Ketil Kiran og Svend Erik Svendsen. Landskapsmedarbeider: Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Forsiden: "Concentration", Pramila Giri.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 309 Arkitektur og planlegging på eksprt Sven Erik Svendsen
 • 310 Planleggings- og byggeprosessen - et redskap mot underutvikling? Hans C. Bjønness
 • 317 To oppgaver på Sri Lanka Harald Røstvik
 • 320 Amdassade i Cairo Erik Anker og Andreas Hølaas
 • 322 Amdassade i Riyadh Holter - Bauck - Ramberg
 • 324 Arkitekten som konsulent i utviklingsland Michael Lloyd
 • 327 Al Dora Norconsult AS
 • 330 To prosjekter F. S. Platou AS
 • 332 Mbegani Fisheries Develomnent Center Trygve Kleiven
 • 336 Profil 8: Sverre Pedersen Unnleiv Bergsgard
 • 340 Revy
 • 342 Gauhri Skankar helseskole Kristian Bech, Jan Olav Jensen og Arvid R. Ruud
 • 344 Funksjonalismens estetik Kirmo Mikkola