1982 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byggeskikk

Redaktør for nr. 8-1982 var Tore Bratenberg, Peter Butenschøn (permisjon), Ketil Kiran og Svend Erik Svendsen. Landskapsmedarbeider: Trygve Sundt. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. I redaksjonskomiteen satt Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik , Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Forsiden: Holmlia stasjon. Foto: Ketil Kiran.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 355 Byggekunst og byggeskikk Ketil Kiran
 • 356 Vnitas venutatum. Fra bygdekunst til motejournal Knut Jørgensen
 • 362 Hva var byggeskikk? Knut Einar Larsen
 • 366 Hva er god byggeskikk? Enquête
 • 368 10 utsagn om byggeskikken i samfunnet Peter Butenschøn
 • 372 Om byggeskikk på bygdene Jan Feste
 • 375 Bilder fra en reise Pål-Henry Engh, Lars Haukeland og Wilhelm Munthe-Kaas
 • 376 Den nye regionalismen Christian Norberg-Schulz
 • 380 To nye stasjonsbygninger NSB Arkitektkontor
 • 381 Holmlia
 • 384 Moelv
 • 388 Høyanger Ingvild Austad
 • 396 Revy
 • 399 Litteratur
 • 401 Takk for oss
 • 402 Summary
 • 404 Register