1983 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Danmark / Norge

Redaktør for nr. 1-1983 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, ULf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug og Bente Hellum. Forsiden: Merker herredshus.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 4 Revy
 • 5 Bøker
 • 7 Prosjekt
 • 9 Danmark - Norge Ulf Grønvold
 • 12 Den Danske Odd Brochmann
 • 16 I Norge Nils-Ole Lund
 • 22 Inn i etterkrigshuset Anne Lise Aas
 • 26 Danske lærestykker Ola Bettum
 • 27 Danmark - Norge i hagekunst og parkpolitikk Olav Aspesæther
 • 30 Svømmehall, Skådalen skole Sverre Fehn
 • 34 Merker herredshus Bergersen og Kjeldset Arkitektkontor AS. Kritikk Ulf Grønvold
 • 40 Østlie & Hembre Maskin AS Narud - Stokke - Wiik
 • 44 Det forsenkede gulvet Thomas Thiis-Evensen
 • 48 Summary