1983 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bergen arkitektforening 75 år

Redaktør for nr. 6-1983 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug, Bente Hellum og Tone Lindheim.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 258 Revy
 • 258 Bøker
 • 267 BAF 75 år Ulf Grønvold
 • 269 Bergen - 25 års byutvikling Olav Nesse
 • 274 75 år Bergensarkitektur 1908-1983 Anna og Jostein Molden
 • 280 Bergenskulen - den tredje arkitektskulen Svein Hatløy
 • 283 Osmundnes - eit særmerkt tun Jan L. Hundvebakke
 • 284 Landskapsarkitektur på Vestlandet - utvikling og dagens situasjon William Bull, Hanni Heyerdahl og Erik O. Markhus
 • 288 Byfornyelse i Bergen Bente Hellum
 • 291 Bystadbygging i bratt terreng Ingun Bruskeland Amundsen og Valborg Leivestad
 • 293 Sogn og Fjordane Anker Ryhl
 • 296 Bergens Roklub Helge Borgen, CUBUS
 • 298 Sparebankhuset Holmedal og Husum
 • 300 Tilbygg til rekkehus Jostein Lynghjem
 • 302 Finnegården Øivind Mauseth
 • 304 Kaffehuset Friele Jørgen Djurhuus og Erik Fersum AS
 • 307 Småscenen, Den Nationale Scene Halfdan B. Griegs arkitektkontor
 • 310 Alværa misjonssenter Olav Hovland
 • 312 Kaupanger skule Arkitektkontoret 4B
 • 314 Hus på Vangsnes Arkitektar MNAL Haukås-Eide, Navarsete, Ramfelt
 • 316 Sunnfjord museum Kåre Frølich, CUBUS
 • 318 Storeklasøy kapell Arkitektkontoret E. Vaardal-Lunde
 • 320 Ospeli barnehage Mette og Morten Molden
 • 322 Rekkehus Flaktveit Jan Haaland
 • 326 NKP-Bygget Aall-Løkeland-Ragde AS arkitektkontor
 • 336 Summary