1983 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Tilbake til byen

Redaktør for nr. 7-1983 var Ulf Grønvold. Redaksjonen bestod av Åse Westberg, Ola Bettum og Terje Solvang. Redaksjonskomiteen bestod av Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug, Bente Hellum og Tone Lindheim.

Forsiden er tegnet av Ole Nesvik.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 338 Bøker
 • 347 Tilbake til byen Ulf Grønvold
 • 348 Byforming Knut Selberg og Arne Sødal
 • 356 Byforming ved en korsveg Bjørn Røe
 • 358 Urbaniser Oslo! Birger Heyerdahl, Jo Refsum og Asle Strøm
 • 362 Byen lever, La den leve! Pål-Henry Engh, Lars Haukeland, Bente Kleven og Ola Aasness
 • 366 Byen og fjorden — en kommentar Ole Hankø
 • 368 Torvet i Arendal Huvestad og Fuller-Gee MNLA
 • 370 Richard Nordraaks plass Sunniva Gådemyr
 • 372 Lakkegata gatetun Lønrusten og Gulbrandsen AS
 • 374 Barcelona: towards an architecture of town planning David Mackay
 • 376 Bypark for det neste århundret? Johan Østengen
 • 379 1983 + 1 = 1984 Sigmund Asmervik
 • 383 Frykten for det pretensiøse Erik Rudeng
 • 384 To prosesser i byutvikling — en skisse Peter Butenschøn
 • 388 Norges Brannkasse F. S. Platou AS
 • 393 Kautokeino kulturbygg / Kultuvraviesso Guovdageaidnu BOARCH
 • 399 Summary