1983 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Tilbake til byen

Redaktør for nr. 7-1983 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Ole Arnt Arntzen, Sigmund Asmervik, Lasse Bjerved, Margrethe Dobloug, Bente Hellum og Tone Lindheim. Forsiden er tegnet av Ole Nesvik.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 338 Bøker
 • 347 Tilbake til byen Ulf Grønvold
 • 348 Byforming Knut Selberg og Arne Sødal
 • 356 Byforming ved en korsveg Bjørn Røe
 • 358 Urbaniser Oslo! Birger Heyerdahl, Jo Refsum og Asle Strøm
 • 362 Byen lever, La den leve! Pål-Henry Engh, Lars Haukeland, Bente Kleven og Ola Aasness
 • 366 Byen og fjorden — en kommentar Ole Hankø
 • 368 Torvet i Arendal Huvestad og Fuller-Gee MNLA
 • 370 Richard Nordraaks plass Sunniva Gådemyr
 • 372 Lakkegata gatetun Lønrusten og Gulbrandsen AS
 • 374 Barcelona: towards an architecture of town planning David Mackay
 • 376 Bypark for det neste århundret? Johan Østengen
 • 379 1983 + 1 = 1984 Sigmund Asmervik
 • 383 Frykten for det pretensiøse Erik Rudeng
 • 384 To prosesser i byutvikling — en skisse Peter Butenschøn
 • 388 Norges Brannkasse F. S. Platou AS
 • 393 Kautokeino kulturbygg / Kultuvraviesso Guovdageaidnu BOARCH
 • 399 Summary