1984 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Småhus

Redaktør for nr. 2-1984 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe og Tone Lindheim. Forsiden: Fasadeoppriss Giskehagen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 44 Brev
 • 45 Bøker
 • 46 Prosjekter
 • 49 Småhus Ulf Grønvold
 • 50 Arkitekten som bygningsmann og tradisjonsbærer Terje Forseth
 • 54 Giskehagen, Oslo Niels Torp AS Arkitekter MNAL
 • 58 Enebolig på Mellomåsen, Oppegård Inge Bøhn & Knut Søhoel
 • 60 Bolig for Vivi Blom og Tore Sceram, Oslo Tore Sveram
 • 62 Enebolig på Bønes, Bergen Mette og Morten Molden
 • 64 Villa Ekornes, Fet Arkitektkontoret GASA
 • 66 Boligfelter Orrestien, Stavanger Ingeborg og Knut Hoem
 • 68 Kollektivet Dammen, Oslo Anne-Tinne og Mogens Friis
 • 70 Bolig på Paradis, Bergen Anna og Jostein Molden
 • 73 Prosjekt
 • 74 Nytt opplegg for småhusbebyggelse Jens Bjørneboe og Jon Guttu
 • 76 Småhustomta - naturmark eller steinrøys? Anne Karine Dyring
 • 80 Summary