1984 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Teknologi & arkitektur

Redaktør for nr. 3-1984 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe og Tone Lindheim. Forsiden: Noiseless-bygget, Petter Winsnes

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 84 Bøker
 • 85 Brev
 • 89 Teknologi og arkitektur Ulf Grønvold
 • 90 Arkitektur og teknologi Øyvind Aschehoug
 • 91 Skinn og bein Per Kartvedt
 • 94 Energi og byggeteknikk Johs. Gunnarshaug
 • 97 Underveis mot automatiske prosjekteringssystemer? Bjørn Hegli
 • 99 Noiseless-bygget Niels Torp AS Arkitekter MNAL
 • 104 Eget kontor Njål R. Eides arkitektkontor
 • 106 Rud transformatorstasjon Guttorm Bruskeland
 • 108 S. L. Indre Østfold meieri Meierienes bygningskontor, Dag Borgen
 • 112 Stavanger Squash-senter Harald N. Røstvik
 • 114 Det evige kretsløp Ola Bettum
 • 117 Prosjekt
 • 120 Summary