1984 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Brukermedvirkning

Redaktør for nr. 4-1984 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe og Tone Lindheim. Forsiden er laget av Kjell Norvin

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 126 Bøker
 • 129 Norsk formgiving - en del av byggesaken Solveig Lønne Christiansen
 • 135 Brukermedvirkning Anne Sæterdal
 • 136 Om å virke med Anne Sæterdal
 • 140 Planleggeren og det offentlige Anne Sæterdal
 • 141 Beboere som oppdragsgivere krever nye roller Susan Brockett
 • 142 Nye rolle for alle parter! Bente Hellum
 • 143 Ti råd til byråkrater Anne Sæterdal
 • 144 Medvirkning i oversiktsplanlegging Torgeir Havik og Magnus Heide Westerberg
 • 147 Stongfjorden ut av bakevja Asle Farner
 • 148 Medvirkning på kommunalt nivå Bente Hellum
 • 150 Regulering av en gammel bydel på nye premisser Axel Nitter Sømme
 • 152 Rjukan: Forbedring av eldre bydeler på beboernes premisser Turid Horgen
 • 154 Beboerstyrt utbedring Gunnar F. Andersen
 • 156 Bedre nærmiljø gjennom utvendig hjertekompresjon Svein Rasmussen
 • 158 Barns selvbygging May Sommerfelt
 • 159 Medvirkning i planlegging for barn og ungdom Siv Bleiklie
 • 160 Boligkooperasjonen og medvirkning Mette Sjølie
 • 162 Beboermedvirkning Øistein Mangset, Nils Alm Rosland, Lene Schmidt, Felix Vidal
 • 165 Brukerstyrt programmering av felleshus Harald Høyen
 • 166 Vadmyra - ein heimstad Svein Hatløy
 • 168 Forbedringsplanlegging på Etterstad Sven Erik Svendsen
 • 170 Selvbyggerprosjekt i Oslo-området Asplan prosjekt AS
 • 171 USBL-prosjekt på Bjølsen Asplan prosjekt AS
 • 172 Medvirkning og egeninnsats Ragnhild og Truls Thorenfeldt
 • 174 Blokkebærgrenda Kirsti Knudsen
 • 176 Prøveprosjekt Morberg Didrik Hvoslef-Eide
 • 180 Medvirkning ved skreddersøm Randi Kvam og Thorleif Skjønsberg
 • 186 Oslo bymuseum Per Olaf Fjeld og Jan Knoop
 • 192 Summary