1984 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Staten bygger

Redaktør for nr. 5-1984 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe og Tone Lindheim. Forsiden: Forslag til Regjeringsbygning i Christiania. Ove Laurentius Ekman og Einar Smith.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 194 Bøker
 • 198 Prosjekt
 • 204 Barnehage for Statoil EROS AS
 • 209 Å bygge for nasjonen Ulf Grønvold
 • 210 Staten som byggherre Per Eikeland
 • 211 Offentlighetens ansikt og den usynlige stat Peter Butenschøn
 • 218 Universiteter og høgskoler
 • 222 Disposijonsplan for Universitetet i Trømsø Unni Grøneng
 • 224 Universitetet i Trømsø. Hovedbibliotektet, Institutt for samfunnsvitenskap, Institutt for språk og litteratur Arkitektkontoret Dalsbø & Østgaard AS og Leif Olav Moen (biblioteket).
 • 230 Staten bygger også grønt Marit Mihle
 • 232 Illustrasjonsplan for Sydområdet
 • 232 Landskapsplan for Sydområdet
 • 233 Landskapsplan for NTH Aasen og Lønrusten /v Bjørn Larsen
 • 236 Elektroteknisk avdeling NTH
 • 237 Nordland Distrikthøgskole 1. byggetrinn
 • 238 Spesialskoler
 • 240 Birkelid offentlige skole Sannes og Steen´s Arkitektkontor
 • 242 Kontorbygg
 • 244 Statens ansikt Peter Butenschøn
 • 246 Møllergata 19, Oslo Viksjø´s arkitektkontor AS
 • 248 Regjeringskvartalet 4. byggetrinn
 • 249 Nybygg for Oljedirektoratet
 • 250 Norges Geografiske Oppmåling Arkitektene MNAL Sæther og Gythfeldt
 • 252 Victoria Terrasse Bernt Heiberg
 • 254 Utenriksstasjoner
 • 256 Ambassadebygg i Tokyo Junzo Yoshimura
 • 256 Trafikkbygg
 • 261 Stavanger lufthavn Sola
 • 262 Kristiansans Lufthavn Kjevik Sannes og Steen´s Arkitektkontor
 • 264 Kulturbygg
 • 265 Nationaltheatret - gjenoppbygging etter brann
 • 266 Landbruks- og fiskeribygg
 • 268 Politihus og fengsler
 • 270 Helsebygg
 • 272 Det Norske Radiumhospital Ole B. Bull
 • 274 Helse- og servicesenter for funksjonshemmede. Prof. Dals gt. 32 Oslo
 • 275 Kunst i staten Kjell Norvin
 • 279 Summary