1984 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bergensskolen

Redaktør for nr. 6-1984 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe og Tone Lindheim. Forsiden: Foto ved Roar Christiansen

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 282 Bøker
 • 283 Prosjekt
 • 284 Hytte i Råde Jon Kåre Schultz
 • 289 Å bygge i en slagregnsone Bertram D. Brochmann
 • 292 Hos himmelens sønn og hans undersåtter Odd Brochmann
 • 295 Bergensskolen Ulf Grønvold
 • 296 Fraftfull arkitektur fra vest Ulf Grønvold
 • 303 Bjørn Simonnæs
 • 307 CUBUS
 • 319 Svein Hatløy
 • 332 Arbeidsgruppen HUS
 • 344 Summary