1984 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Arbeider av Helge Hjertholm

Redaktør for nr. 7-1984 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe og Tone Lindheim. Forsiden: Helge Hjertholms utkast i konkurransen om økumenisk kirke i Drammen 1961.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 347 Dagens geometri Ulf Grønvold
  • 348 De universelle analogier. Prosjekter av Helge Hjertholm Ulf Grønvold
  • 366 Veritas II Kjell lund og Nils Slaatto. Kritikker ved Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen og Ketil Kiran
  • 378 Royal garden hotel Sverre Clausen, Lars Fasting, Per Knudsen, Per Kalmar Lund. Krikker ved Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen og Svein Rasmussen
  • 399 Summary
  • 400 Bøker