1984 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Østbye Kleven Almaas Wike

Redaktør for nr. 8-1984 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe og Tone Lindheim. Forsiden: Lydmodel av Helgeland kirke

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 402 Bøker
 • 405 Gågater i Odda Skjold - Sægrov - Torpe, landskapsarkitekter MNLA
 • 407 Leke- og Oppholdsgagter på Nygårdshøyden, Bergen
 • 410 Nordland psykiatriske sykehus, avd. Salten, Bodø BOARCH
 • 415 Mangfold og modernisme Ulf Grønvold
 • 417 Muttern og muren Ulf Grønvold
 • 422 Østbye, Kleven, Almaas, Wike - Prosjekter 1970-83
 • 422 Grorud brannstasjon Oslo ØKAW
 • 424 Portalbygg Nedre Romerike vannverk ØKAW
 • 426 Furuset T-banestasjon Oslo ØKAW
 • 434 Laboratoriebygget Ullevål sykehus Oslo ØKAW
 • 436 Kirke i ÅS ØKAW
 • 438 Kirke i Bærum ØKAW
 • 440 Prakeringahus i Bærum ØKAW
 • 441 Kontorbygg i Bærum og Sarpsborg ØKAW
 • 446 Kunst
 • 450 Munkegata 64 Per Knudsen arkitektkontor
 • 452 Misjonshøgskolen i Stavanger Torsvik & Thesen
 • 456 Bodin videregående skole, Bodø Arkitektstudio AS
 • 459 Møglestu videregående skole, Lillesand Brantzegs Arkitektkontor
 • 463 Register