1985 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Stemmer fra Europa

Redaktør for nr. 2-1985 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe, Tone Lindheim (NLA), Gunvor Øverland Bergan (NIL). Forsiden: Gravkapell Farkaset, Budapest av Imre Makovecz.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 74 Bøker
 • 79 Kort opphold underveis Ulf Grønvild
 • 80 To museer i Tyskland Ulf Grønvold
 • 88 Europeisk design i oppbrudd Trinelise Dysthe
 • 90 En ny bølge i ungarsn arkitektur? András Erdei
 • 94 Imre Makovecz Markku Komonen
 • 98 Tadeusz Zipser - en polsk ekspresjonist
 • 102 Neon øst-europeiske typer Harald Høyem
 • 106 Norsk Rikskringkasting - G-Fløyen, Oslo Jan Bauck
 • 110 Karasjok Hotell, Karasjok Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentzen
 • 115 Summary