1985 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kulturbygg

Redaktør for nr. 3-1985 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe, Tone Lindheim (NLA), Gunvor Øverland Bergan (NIL). Forsiden: Guri Dahl.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 118 Honeywell Bulls kurs- og konferansesenter, Oslo Bitten Hopstock, F. S. Platou
 • 120 Mosterparken og Moster amfi Endre Vik
 • 122 Misjonshøgskolen i Stavanger. Utomhusanlegg Skjold - Sægrov - Torpe AS
 • 124 Det indre og det ytre rom. Installasjon Per Inge Bjørlo
 • 127 Staten bygger kulturbygg Ulf Grønvold
 • 129 Hus for kulturen Ulf Grønvold
 • 130 Kulturbygge som formidler Per Hovdenakk
 • 132 Ulike typer kulturbygg. En oversikt Ola Steen
 • 133 Nordens Hus på Færøyene Ola Steen Arkitektkontor
 • 141 KulturHuset, Tromsø John Kristoffersen Arkitektkontor. Kritikk ved Gisle Jakhelln
 • 147 Torgalmenningen i Trømsø Kai Bertheussen
 • 149 Fra kinopalé til kulturhus Erik Ødegård
 • 152 Konsertpaléer, Bergen Ljøterud & Ødegård
 • 158 Norsk Teknisk Museum, Oslo Rolf Ramm Østgaard Arkitektfirma AS
 • 164 Summary