1985 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Bo i byen

Dette nummeret av Byggekunst er støttet av Kulturrådet og Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Redaktør for nr. 5-1985 var Ulf Grønvold. Redaksjonen bestod av Wenche Findal, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen og Terje Solvang. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe, Tone Lindheim (NLA), Gunvor Øverland Bergan (NIL).

Forsiden: Port Lilleparken borettslag

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 234 Bøker
 • 243 Bo i byen Ulf Grønvold
 • 244 Tilbake til byboligen Margrethe Dobloug
 • 250 Sosial boligbygging — og asosial Svein Rasmussen
 • 252 Fra system til artikulert form Olav Mowé og Erik Hultberg
 • 254 Egen bolig i Inkognitogaten Henrik F. Poppe
 • 256 Lilleparken borettslag AS Arkitektkontoret 4B
 • 260 Grønnegata 21-23, Tromsø Blå strek arkitekter Dahl, Hageberg, Mjaaland MNAL
 • 265 Berlin - noen lærestykker om forming av byboliger Arne Henriksen
 • 270 Fra bakgård til byhage Tone Lindheim
 • 274 Byforbedring i 50- og 60-åras blokkområdet Tone Lindheim
 • 278 Grimsta - et idéprosjekt for drabantbyfornyelse Laila Haugen og Arne Henriksen
 • 282 The hidden urban designer Halina Dunin-Woyseth
 • 284 Lovverkets innvirkning på byggeskikken i Christiania i forrige århundre Truls Aslaksby
 • 286 Nye glassoverdekte byrom Sigmund Asmervik
 • 289 Oslo sporveiers nye designprogram Odd Thorsen
 • 293 Bogenbenken Petter Bogen
 • 294 Oslo M - møteplassen i sentrum LPO arkitektkontor AS
 • 300 Summary