1985 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kystarkitektur

Redaktør for nr. 7-1985 var Ulf Grønvold. Red.sek: Wenche Findal. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe, Tone Lindheim (NLA), Gunvor Øverland Bergan (NIL).

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 378 Enebolig Pihl LPO arkitektkontor AS
 • 381 Kystarkitektur Karl Otto Ellefsen og Ulf Grønvold
 • 381 Fiskeværet - Den norske landsbyen Karl Otto Ellefsen
 • 388 Notater om eldre kystarkitektur Institutt for arkitekturhistorie, NTH
 • 392 Bryggen i Bergen, istandsettingsarbeider 1965-1974 Hans Jacob Hansteen
 • 398 Jåttåvågen småbåthavn Olav Tveitnes
 • 399 Houston, Rogaland Ketil Moe
 • 402 En ny oppgangstid er innledet Torgeir Havik
 • 403 POetroliumsvirksomheten og samfunnsplanleggingen Magnus Heide Westerberg
 • 406 Veritas Stavanger Leiv Nes
 • 410 Kystmuseet i Flora Svein Hatløy
 • 416 Lagunen Restaurant i Vesterålen Jorunn Fjellanger
 • 418 Summary
 • 420 Bøker