1985 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Knut Hoem - Louis Kloster - Nils Jacobsen

Redaktør for nr. 8-1985 var Ulf Grønvold. Red.sek: Wenche Findal. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Sigmund Asmervik, Viggo Ditlevsen, Margrethe Dobloug, Arne Henriksen, Ellen de Vibe, Tone Lindheim (NLA), Gunvor Øverland Bergan (NIL). Forsiden: Snitt gjennom Sola Videregående skole. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 426 Sparebanken Nord, Tromsø Kjell Richardsen
 • 431 1985 Ulf Grønvold
 • 433 Stillheten i stormens øye Ulf Grønvold
 • 438 Norges Bank, Stavanger Louis Kloster
 • 442 De røde sjøhusene, Stavanger Louis Kloster
 • 446 Hanabryggene, Sandnes Knut Hoem - Louis Kloster - Nils Jacobsen
 • 448 Hundvåg kirke, Stavagner Ingeborg og Knut Hoem
 • 452 St. Johannes Menighetssenter, Stavanger Nils Jacobsen
 • 454 Vardafjell videregående skole, Haugesund Knut Hoem og Louis Kloster
 • 457 Haugesund idrettshall, Haugesund Knut Hoem og Louis Kloster
 • 460 Sola videregående skole Knut Hoem - Louis Kloster - Nils Jacobsen
 • 466 Sola videregående skole, utomhusanlegg Skjold - Sægrov - Torpe AS
 • 469 Register
 • 475 Summary