1986 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Stavanger Arkitektforening 50 år

Redaktør for nr. 1-1986 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Viggo Ditlevsen, Karl Otto Ellefsen, Bente Kleven, Rolf Skjelstad, Ellen S. de Vibe, Tone Lindheim (NLA), Gunvor Øverland Bergan (NIL). Forsiden: Husmo Foto.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 3 Bøker
 • 7 Stavangers første arkitekttegnede bygninger Hild Sørby
 • 9 SAF jubilerer i jubelår Ulf Grønvold
 • 10 50 år Stavanger-arkitektur Rolf Skjelstad
 • 16 Stavanger og Jæren - et stykke norsk byplanhistorie Unnleiv Bergsgard
 • 24 Hå gamle prestegård Per Line
 • 26 Papillon diskotek, Sandnes Torgeir Nordheim
 • 28 Lundehagen videregående skole, Sandnes Asplan Stavanger
 • 30 Breitorget, Stavanger Brandsberg-Dahls Arkitektkontor
 • 32 Bjergsted Musikkhus, Stavanger Byarkitekten i Stavanger
 • 34 Lager nr. 39 Norsco-basen, Sola Paal Ovrum
 • 36 Administrasjonsbygg for Phillips Petroleum Company Norway, Sola EROS AS
 • 38 Phillips Petroleum Company Norway. Utomhusanlegg Skjold-Sægrov-Trope AS
 • 39 Rosenkildetorget Stavanger Stavanger Park- og idrettsvesen
 • 40 Rosenkildetorget, Stavanger Helliesen Wåge Hallgren Arkitekter
 • 42 Amfi og scene i Sandvedparken, Sandnes Fosså AS Landskapsarkitekter
 • 43 Dyrkningsstein på Jæren Målfrid Takle Folkvord
 • 44 Kulturlandskap og oljelandskap Ola Bettum
 • 45 Gågate og torg i Haugesund Park- og idrettsvesenet i Haugesund
 • 48 SR-BANK Sandnes Sigmund Torsvik og Erik Thesen
 • 51 Tannlegekontor i SR-BANK Sandnes Trygve Slettebø
 • 52 Grønnestad Hårdesign AS, Stavanger Andersen & Kjær
 • 54 Park. og Idrettsvesenets lager og verksted, Stavanger Harald N. Røstvik
 • 60 Sola Sentralidrettsanlegg Skjold-Sægrov-Torpe AS
 • 64 Summary