1987 - nr. 5-6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Norges bank

Redaktør for nr. 5-6-1987 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Viggo Ditlevsen, Karl Otto Ellefsen, Bente Kleven, Rolf Skjelstad, Ellen S. de Vibe, Tone Lindheim (NLA), Maria Louise Trenum Christiansen (NIL). Forside: Flyfoto Norges bank, foto: Fjellanger Widerøe.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 287 Norges bank Ulf Grønvold
 • 289 Norges bank - nytt hovedsete Kjell Lund
 • 301 Prosjektutvikling - fra konkurransestadium til endelig utførelse Øystein Waag
 • 315 Norges bank Omtale ved Ketil Kiran
 • 319 Norges bamk new headquarters building Omtale ved John Winter
 • 323 Programmering Per Ødegaard
 • 324 Fundamentering og grunnforhold Jan A. Roti
 • 326 Betongkonstruksjoner Finn Rasmussen
 • 328 VVS-anlegg Kåre Langli
 • 329 El-teknisk anlegg Gudolf Broen
 • 331 Fasader Anders Tjønneland
 • 333 Stålkonstruksjoner Vernon Rushton
 • 334 Produksutvikling Beate Ellingsen
 • 337 Brannvern Dag Leyre Olsen
 • 338 Byggesakens gang Hans Jacob Hansen
 • 348 Material- og fargevalg Beate Ellingsen
 • 358 Innredning i Norges bank Omtale ved Solveig Lønne Christiansen
 • 362 Eksisterende hus i kvartalet Beate Ellingsen
 • 366 Engebretsen Café Beret Aspaas
 • 368 Hageanlegg Kristian Lage Halaas
 • 374 Banken, byrommet og bakhagene Omtale ved Ola Bettum
 • 376 Kunsten i Norges Bank Kjell Stixrud
 • 380 Byggherre-erfaringer Kjell Stixrud
 • 382 Norges bank som byggherre gjennom 160 år Alex Mykleby
 • 387 Summary