1988 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Norske Hus

Redaktør for nr. 1-1988 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteéen bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Maria Louise Trenum Christiansen (NIL).

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 13 Revy, Bøker
 • 17 Norske hus
 • 18 Boform og sosial virkelighet Johan-Ditlef Martens
 • 24 Byvekst og fattigdom Bjørn Røe og Hans C. Bjønness
 • 27 Sleiv i Bærum Ulf Grønvold
 • 28 Fremtidsvisjon uten bakkekontakt Ola Bettum, Karsten Jørgensen og Kine Dyring
 • 30 Inne i fremtidens hus Solveig Lønne Christiansen
 • 32 Om "Bygge for fremtiden" Johan-Ditlef Martens
 • 33 Byfornyelse i Oslo Ulf Grønvold
 • 34 Byfornyelse på Grünerløkka
 • 36 Karlstadgata Borettslag, Oslo, 2. byggetrinn Narud-Stokke-Wiig AS
 • 38 Handelsskolekvartalet, Oslo Alex Christiansen Arkitektkontor AS
 • 40 Fornyelse av byens rom Ola Bettum
 • 41 Gårdsrom med akse Bjørbekk & Lindheim AS
 • 42 Byfornyelse på Grønland / Nedre Tøyen
 • 44 Boliger på Nedre Tøyen, Oslo Asplan Prosjekt AS
 • 50 Terneholmen, Arendal Malde og Benestad MNAL NPA, Huvestad & Fuller-Gee MNLA
 • 53 Songeheia, Arendal Roslands Arkitektkontor AS, Duus-Thorstensen-Egeberg
 • 58 Ofolsbakken borettslag, Stavanger Arkipartner AS
 • 60 Godeset felt 16, Stabanger Hoem-Kloster-Jacobsen
 • 62 Ulsetskogen Selvbyggerlag, Bergen Helge Hjertholm
 • 64 Boliger og hotell på Aker Brygge, Oslo Hjertholm, Bergerud, Lynghjem
 • 68 Summary