1988 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Barnehager

Redaktør for nr. 2-1988 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteéen bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Maria Louise Trenum Christiansen (NIL). Forsiden: Interiør, Rudolf Steinerbarnehagen i Drammen av Arbeidsgruppen HUS. Foto: ARGO Martin Roubik.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 71 Summary
 • 85 Barnehager Nina Haffner
 • 86 Den norske barndommen Ivar Frønes
 • 90 Barnehager og fritidshjem Nina Haffner
 • 94 Uteleik Nina Haffner
 • 96 Inneklima Tore Andersen
 • 98 Breivika barnehage, Trønsø Rosemarie Steinsvik og Odd Karl Steinsvik
 • 100 Helenes barnehage, Oslo DIV.a arkitekter, Christopher J. Adams, Henriette Salvesen
 • 102 Ysterhagen barnehage, Røros Arkitektene Berg, Prsøch, Østvang og Kvikne
 • 104 Skolebakken barnehage, Oppegård Per Amund Riseng
 • 106 Stenadvegen barnehage, Varran Arkitektkontoret H2, Havik & Havdal
 • 108 Kvam barnehage, Molde Arkitektkontoret Brandt-Bua-Kosberg-Walle
 • 110 Rudolf Steinerbarnehage i Drammen Arbeidsgruppen HUS, Espen Tharaldsen
 • 112 Lillehammer barnehage - et ombygningsprosjekt Plan & Prosjekt AS, Toril Rønning Grønvold
 • 114 Bokn kommunale barnehage Torvik & Thesen AS
 • 115 Bærland barnehage, Gjesdal Torvik & Thesen AS
 • 116 Sleiverud barnehage, Bærum DIV.a arkitekter AS
 • 118 Norrøna barnehage, Tromsø Rosemarie Steinsvik og Odd Karl Steinsvik
 • 120 Fåset skole - et sambrukshus, Tynset Plan & Prosjekt AS, Toril Rønning Grønvold
 • 122 Hellvik barnehage, Nesodden Alex Christiansen Arkitektkontor AS
 • 124 Ålhytta som barnehage Kjell Lund og Nils Slaatto
 • 126 Møbler og innredning i barnehager Solveig Lønne Christiansen
 • 129 Fire studentprosjekter Nina Haffner