1988 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kultur i hus

Redaktør for nr. 4-1988 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteéen bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Maria Louise Trenum Christiansen (NIL). Forsiden: Røkeriet i Bergen

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 226 Bøker
 • 233 Hyggelig hybrid eller tydelig tegn Ulf Grønvold
 • 234 Tempel, forum, colosseum Dag Nilsen
 • 240 Solvberget - Stavanger kulturhus Kjell Lund og Nils Slaatto
 • 246 Kulturelle strukturer Ulf Grønvold
 • 249 Kulturlandskap innendørs Solveig Lønne Christiansen
 • 252 Grimstad kulturhus Einar Myraker
 • 256 Sola kulturhus AROS
 • 259 Kulturbeite på Sola Ottar Vedelen
 • 262 Kulturhus Bodø Eilert Gabrielsen
 • 264 Konkurranseprosjekt i Firenze Steven Kirwin og Søren S. Sørensen
 • 268 Landsdelsteater i Tromsø Blå strek arkitekter
 • 271 Haugesund teater og konserthus Aksel M. Brekke, Per O. Haaland og Alexis Pontvik
 • 274 Byhallen på Vaterland, Oslo LPO arkitektkontor
 • 276 Konserthus, Island Gudmundur Jonsson
 • 279 Kampen bydelshus, Oslo Enerhaugen arkitektkontor
 • 282 USF - Røkeriet, Bergen Gult Felt
 • 286 Allakrivitetshuset, Trondheim Ola Steen Arkitektkontor
 • 288 Olavshallen, Trondheim Per Knudsen Arkitektkontor
 • 290 Den lange debatten Edvard Hiorthøy
 • 291 Kultur- og administrasjonsbygg, Fredrikstad Lunde & Løvseth
 • 295 Museet for samtidskunst, Oslo Fosse og Aasen
 • 296 Utvidelse av Høvikodden kunstsenter, Bærum Eikvar og Engebretsen
 • 304 Summary