1988 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: En ny generasjon

Redaktør for nr. 5-1988 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteéen bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Maria Louise Trenum Christiansen (NIL). Forsiden: Haugenstua stasjon, Oslo. NSB Arkitektkontor, Carl-Viggo Hølmebakk.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 310 Bøker og brev
 • 314 Møbler som skulptur Solveig Lønne Christiansen om Terje Hope
 • 316 Justering på møbelmessen i København Solveig Lønne Christiansen
 • 321 En ny generasjon Ulf Grønvold
 • 322 Vaktskifte på åttitallet Ulf Grønvold
 • 325 Knut Hjeltnes
 • 326 Haaland - Lone - Mork
 • 328 Lunde & Løvseth AS
 • 330 Kristin Jarmund
 • 332 Henrik E. Nielsen
 • 334 Torgeir Norheim
 • 336 Jan Olav Jensen
 • 338 Art Aid
 • 340 Stanislav A. Makarov
 • 342 ANNO
 • 344 Bovim & Svingen AS
 • 346 Arkitektkontoret Fortunen
 • 348 Carl-Viggo Hølmebakk
 • 350 DIV.a Arkitekter
 • 352 Jan Herman Fuglu
 • 353 Fredrik Lund
 • 354 Per Oscar Haaland
 • 356 Ola Roald og Moren Sjaastad
 • 358 Lund Arkitekter
 • 360 Snøhetta
 • 364 13.3 Landskapsarkitekter AS
 • 368 Summary