1988 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kontorer

Redaktør for nr. 6-1988 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteéen bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Maria Louise Trenum Christiansen (NIL). Forsiden: Kreditkassens nye hovedkontor.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 380 Intelligente bygg Sigmund Asmervik
 • 382 Bull AS Microsenter, Oslo Bitten Hopstock
 • 384 Koppangs Linkit Solveig Lønne Christiansen
 • 395 Kontortid Ulf Grønvold
 • 396 Tre temaer under glass. SAS, IBM og Kredittkassen Ketil Kiran
 • 401 SAS på Frösundavik, Solna Niels Torp AS Arkitekter
 • 417 IBM, Oppegråd Arkitekt Geir Grung AS
 • 433 Kreditkassens nye hovedkontor, Oslo Kjell Lund, Nils Slaatto, Østbye Kleven Almaas Wike AS, Øyvind Almaas
 • 450 Hanabryggene, Sandnes Knut Hoem, Louis Kloster, Nils Jacobsen
 • 456 Statoil, Harstad A3 Arkitektkontor AS
 • 467 Summary