1988 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Nils Henrik Eggen

Redaktør for nr. 8-1988 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteéen bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Maria Louise Trenum Christiansen (NIL). Forsiden: Olavsgården. Foto: Terje Solvang.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 552 Nidaros Domkirke Einar Myklebust, Jarle Øyasæter, Sigrid Christie, Alf J. Solem og Torgeir Suul
 • 558 Revy Richard Weston om Pelican - utstilling i Galleri ROM
 • 559 Bøker
 • 561 Eggen, midt i Norge Ulf Grønvold
 • 563 Nærhetens arkitektur Ulf Grønvold og Nils Arne Eggen
 • 567 Finnmark
 • 568 Oppdal sentralskole
 • 570 Skoler
 • 572 Strukturalisme
 • 574 Fasader
 • 575 Bakke Parkeringshus
 • 576 Strandgata Parkeringshus
 • 578 Sosialbygg
 • 580 Boliger
 • 582 Glasstak
 • 584 Kolstad kirke 586
 • Olavsgården
 • 594 Rica Hell Hotell, Stjørdal Arkitektkontoret Børre Johansen AS, Madsø Arkitektkontor AS
 • 598 Nordvang Grendehus, Tustna Fasting, Nos & Selmer AS
 • 600 Trondhjems Kunstforening og Trøndelag Kunstgalleri Ola Steen Arkitektkontor, Svein Wolle
 • 604 Nybygg til avdeling for elektro- og datateknikk UNIT/NTH KS Per Knudsen Arkitektkontor AS
 • 608 Utsmykningsprosjekt ved ELA-NTH av Britt Smelvær Kjell Norvin
 • 609 Rominstallasjon for elektrobyget NTH Britt Smelvær
 • 612 Summary
 • 617 Register