1989 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Reisens arkitektur

Redaktør for nr. 1-1989 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Viggo Ditlevsen, Karl Otto Ellefsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Jan Inge Poppe (NIL). Forside: Forslag til Drøbaksbro av Snøhetta Arkitektur Landskap.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 4 Bøker
 • 6 Revy
 • 7 Produkter
 • 17 Avreise
 • 18 Nytt ekspedisjonsbygg for Bergen lufthavn, Flesland Arkitektkontoret Grieg
 • 22 En flyplass med landemerke på marknivå Kjell Norvin om utsmykning på Flesland
 • 24 Flyinnredning NorskAIR Rannveig Getz
 • 25 Bodø lufthavn BOARCH arkitekter AS
 • 26 Fornebu Pir C Arkitektkontoret Nye Fornebu
 • 30 Lufthavnen Fra arkitekturhistorien Ingvar Mikkelsen
 • 32 Trafikkterminal i Sanvika NSB Arkitektkontor
 • 34 Bussterminalen på Grønland Vaterland LPO Arkitektkontor AS
 • 36 Oslo Sentralstasjon Engh og Seip Arkitektkontor AS
 • 40 Hovedstasjonen som fremdeles venter på et åndsverk Utsmykning av Oslo S ved Kjell Norvin
 • 42 Jernbanestasjonen Fra arkitekturhistorien ved Ingvar Mikkelsen
 • 44 Trafikanten Arkitektkontoret Per Amund Riseng, Terje Røysamb og Jürgen Kiehl MNAL
 • 46 Bane-sår Ulf Grønvold
 • 49 Et tredelt torg Ola Bettum
 • 51 Jernbanetorget og Christian Fredriks plass Oslo kommune, Park- og Idrettsvesenet
 • 52 Fra Besserud til Bøler Ulf Grønvold om forstadsbane og T-bane i Oslo
 • 56 Paleet P-hus Petter Bogen
 • 58 Parkeringshus for Norconsult Platou Arkitekter AS
 • 59 Underveis
 • 61 På veg Ingerlise Amundsen
 • 63 Raste- og serviceanlegg Fokserød Hindhamar-Sundt-Thomassen AS
 • 65 Bilen Fra arkitekturhistorien Ingvar Mikkelsen
 • 66 Frå geitestig til "excellent Norwegian roads" Ola H. Øverås
 • 71 Tunnelbro mellum Hurum og Frogn Snøhetta Arkitektur Landskap
 • 74 Broen Fra arkitekturhistorien Ingvar Mikkelsen
 • 76 S-bane i Bergen Per Arnt Carlsen, diplomoppgave NTH 1978
 • 81 Ankomst
 • 82 Norsk Veimuseum Snøhetta Arkitektur Lanskap
 • 84 Summary