1989 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Strenghetens styrke

Redaktør for nr. 2-1989 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Viggo Ditlevsen, Karl Otto Ellefsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Jan Inge Poppe (NIL). Forside: Lysaker stasjon.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 89 Bøker
 • 92 Produkter Solveig Lønne Christiansen
 • 97 Moderne klassikre Elsa og Nordahl Solheim
 • 100 Strenghetens styrke Ulf Grønvold
 • 101 Strenghet - et uttrykk for det mennesklige Dag Tvilde
 • 106 Oppsummering av erfaringer Dag Tvilde, Per Aksel Løken, Henrik E. Nielsen
 • 112 Restaurering av "Gamle Logen" Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS
 • 118 Stabburet administrasjonsbygg Narud-Stokke-Wiig AS
 • 123 Klassisismens skjermvegg Ulf Grønvold
 • 124 En monumentalarkitekt Arne Henriksen
 • 128 Arne Henriksen - revy: Kongsvinger stasjon, Verdal stasjon, Plattformhus Skøyen, Hauketo og Rosenholm, vakthus Støyen, Lysaker stasjon Ulf Grønvold
 • 136 Vognhall i Lodalen NBS Arkitektkontor, Arne Henriksen
 • 145 Veien mot det egentlige Christian Norberg-Schulz
 • 146 Viljen til å gi sammenheng og opplevelse Kjell Norvin
 • 148 Brytningstid Ola Bettum om Bjarne Aasens arbeider
 • 164 Summary