1989 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Inn i rommet

Redaktør for nr. 3-1989 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Jan Inge Poppe (NIL). Forside: Café Banco Rotto. Innredning: Bjørg Sletten NIL.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 169 Brev
 • 170 Bøker
 • 171 Åpent hus i Bergen Leder ved Solveig Lønne Christiansen
 • 182 Interiør som forklaring Christian Norberg-Schulz
 • 186 Bergenske rom Rolf Hermansen
 • 192 Fra menn og maskinmøbler til kvinnekunst Solveig Lønne Christiansen
 • 198 Scenografi og virkelighet Trinelise Dysthe
 • 202 Eksperimenter i rom Solveig Lønne Christiansen
 • 206 Hjemmets mekano i Planetveien Ulf Grønvold. Foto: Jim Bengston
 • 210 Bevar Fløyrestauranten! Rolf Hermansen
 • 212 Nattklubben Christian, Bergen Petter Abrahamsen NIL
 • 214 Seter for fart Elsa og Nordahl Solheim NIL MID
 • 216 Dobbeltlugar på oljeplatform Studentprosjekt ved Institutt for møblel- og innredningsarkitektur SHKS 1986
 • 218 Festplass forvandles Ola Bettum
 • 222 Møbler for 90-årene Solveig Lønne Christiansen
 • 228 Summary